Bannerbilde som viser noe helserelatert

Auna Legesenter

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt

Bilde som representerer legekontoret

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig.

Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Ang. fastlegelisten til dr. Marit Dørum Jære

21. mars 2017 kl. 13:47

F.o.m. 27. februar vil Kirsten Vikan Opdahl vikariere i 50 % stilling for Marit Dørum Jære.

Kontordager for henne vil bli mandag og torsdag.

Marit Dørum Jære er her tirsdag og fredag.

 

Bruk av SMS

8. april 2016 kl. 18:52

Vi tilbyr tjenesten med bruk av SMS for bl.a. bestilling av timer. 

Dersom du har et helseproblem som bør tilses samme dag anbefaler vi at du ikke bruker SMS-tjenesten, men forsikrer deg om at din henvendelse blir vurdert så tidlig på dagen som mulig ved å ringe kontoret på 72400900 eller oppsøke legekontoret.

SMS-tjenesten skal altså ikke brukes til "øyeblikkelig hjelp"-hendvendelser. 

Er du usikker på om din henvendelse bør tilses samme dag ber vi deg kontakte legkontoret ved å ringe.

Hjemmeside

19. november 2015 kl. 20:02

Velkommen til vår hjemmeside.

Her kan du bestille time eller resepter raskt og enkelt.

Åpningstider:

Mandag - fredag 0800 - 1530

Telefon : 0800 - 1130 og 1300 -1500

Legene har ikke fast telefontid. Vi ber deg ringe resepsjonen, så ringer legene deg tilbake.

Laboratoriet er åpent alle dager fra kl. 0830 - 1130. Analyser som ikke skal sendes til St.Olavs Hospital må tas senest torsdag,

Dersom du skal ta opp flere problemstillinger ber vi deg bestille dobbelttime. 

------------------------------------------------

 

Legene er på kontoret følgende dager:

Marit Dørum Jære: tirsdag og fredag

Linn M Berle: tirsdag, onsdag og fredag

Tove Hem(vikar for Malin Anshushaug): mandag, onsdag, torsdag og fredag

Kirsten Vikan Opdahl: mandag og torsdag

Kjell A Akre(vikar for Jon Tønsberg): mandag tom. torsdag