Ansatte


Marit Dørum Jære

Lege/spesialist i allmennmedisin

Linn Marie Berle

Lege

Malin Anshushaug

Lege

Permisjon fom. 08.08.16

Vikar dr. Tove Hem

Kirsten Vikan Opdahl

Lege

Fastlegevikar i 50% stilling for Marit Dørum Jære.

Tove Hem

Lege

Vikar for dr. Malin Anshushaug til 1. august 2017

 

Kjell Alexander T. Akre

Lege

Vikar for dr Tove Hem.

Mette Kari Walstad

Helsesekretær

Mette Kari Gorseth

Bioingeniør

Hege Jenshus

Helsesekretær

Tonje Dørum

Vikar