Viktor Aron Karlsson er på plass som vikar for Linn Marie Flotten Berle ut året 2021. Linn Marie Flotten Berle er i spesialisering/videreutdanning i 6 måneder ved Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved st. Olavs Hospital og er på plass igjen på Auna Legesenter fra januar 2022. 

Fra midten av august er Dilogini Jegatheeswaran vikar for Kirsten Vikan Opdahl. Kirsten Vikan Opdahl er i svangerskapspermisjon. Vikariat til høsten 2022.

 

Ferieavvikling:

Knut Erik Grønset ferie uke 26, 27, 28

Malin Anshushaug ferie uke 30, 31, 32

Kirsten Vikan Opdahl jobber ut uke 25, Dilogini Jegatheeswaran starter i uke 33. 

Viktor Aron Karlsson er her i hele sommer.

 

God sommer ønskes fra Auna Legesenter