Leger ved Auna Legesenter høsten 2021:

Knut Erik Grønset

Malin Anshushaug

Viktor Karlsson , vikar for Linn Marie Flotten Berle

Marit Dørum Jære og Anne Elise Blokkum Pedersen, vikar for Kirsten Opdahl.

Fra 1. januar 2022 er Linn Marie Flotten Berle tilbake etter spesialisering ved St. Olavs Hospital. Viktor Karlsson fortsetter da som vikar for Kirsten Vikan Opdahl.