Fastleger har følgende uker ferie:

Linn Marie Flotten Berle :  uke 21 og uke 29-31

Knut Erik Grønset : uke 25-28

Malin Anshushaug uke 26 og uke 30-32

Kirsten Vikan Opdahl er tilbake fra 5. september 2022. Anahita Bashir er fastlegevikar i juli måned og Marit Dørum Jære kommer som supervikar i august.